Psykoterapeut Jesper Grubach

                                                                             Færgevej 52, Årøsund, Haderslev

                                                                             tlf.: 0045-21202845

CV. Psykoterapeut Jesper Grubach.

 

Jesper Grubach, født 1952.

Uddannet socialpædagog fra Esbjerg Socialpædagogiske Seminarium i 1980

.

Ansat på Behandlingshjemmet Grønnebæk 1980-1983 (stofmisbrugere)

Socialcenterkonsulent med ansvar for stofbehandlingen ved Sønderjyllands Amt 1983-1989.

Anbringelse og supervision i forbindelse med stofbehandling.

Medlem af Metadonsamrådet.

 

Uddannet individuel - og gruppeterapeut fra Institut for Gestaltanalyse i 1989.

 

Ansat på Alkoholbehandlingshjemmet Sydgården som individuel og Gruppeterapeut 1990-1997.

Uddannet i Tilbagefaldsforebyggende terapi i USA under ledelse af Terence T. Gorski i 1994.

 

Oprettede i 1995, sammen med Marianne Glaffey, Institut for uddannelse i Misbrugsbehandling og

Psykoterapi.

Uddannet i benægtelseshåndtering under ledelse af Terence T. Gorski i København 2005.

Kursus i Skemafokuseret Terapi med Jeffrey E.Young -- april 2008.

 

Fra 1997 Selvstændig konsulent, terapeut, underviser og supervisor.

Fra 1985 til 2007 tilknyttet som ekstern konsulent på behandlingsinstitutionen Hjulsøgård.

Fra 1997 til 2005 tilknyttet som ekstern konsulent og misbrugsbehandler på familieinstitutionen Dyreby.

Fra 1997 til 2000 tilknyttet behandlingsinstitutionen Rejseholdet som gruppeterapeut og superviser

Fra 2003 til 2006 tilknyttet behandlingsafdeling 5 i Horsens Statsfængsel som gruppeterapeut for indsatte og

superviser for behandlere og fængselsfunktionærer.

 

Fra 1997 til-2007 Tilknyttet som ekstern underviser i alkoholprojektet i Nordborg kommune.

 

Har udført supervisions og undervisningsopgaver på flere institutioner bl.a. :

Biksen, Ålborg

Nørrebygård,Hanstholm

Højløkke,Børkop

Toften, Slagelse

Herfra og Videre, Christiania

 

Udført diverse konsulentopgaver for kommuner i forbindelse med ambulant behandling af misbrugere.

Ud over et mangeårigt behandlingsforløb indenfor misbrugsbehandling har J.G. stor erfaring i at arbejde med

unge med spiseforstyrrelser, unge der har været udsat for fysisk, psykisk og seksuelle overgreb, krænkere,

prostitution og unge med angst.

 

 

 Startede i 2008 døgninstitutionen En Sikker Base , som er en behandlingsinstitution for unge blandingsmisbrugere imellem 18 og 25 år. se mere på www.ensikkerbase.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

.